Discovering Traditional Games

Odkrywanie tradycyjnych gier

     Kolejny projekt realizujemy w ramach eTwinningu. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie klas drugich będą mogli doskonalić swoje umiejętności poprzez gry i zabawy oraz kontakt ze swoimi rówieśnikami z Portugalii, Turcji, Rumunii oraz Hiszpanii.

     Projekt polega na tym, aby dzieci odkryły gry, w które grali ich dziadkowie i pradziadkowie. Oprócz tego poznają tradycyjne gry z innych krajów. Chcemy, aby dzieci zrozumiały, że bez względu na wiek lub okres, w którym się urodziliśmy, wszystkie dzieci uwielbiają się bawić.

CELE

1. Poznanie różnych rodzajów gry, sposobu, w jaki bawili się dziadkowie uczniów oraz tradycyjnych gier z różnych krajów;

2. Poznanie podobieństw i różnic z innymi kulturami poprzez te tradycyjne gry;

3. Poznanie kultury, historii i tradycji innych krajów.

4. Świętowanie różnorodności kulturowej;

5. Ćwiczenie języka obcego w autentycznym kontekście z prawdziwymi partnerami (poprzez słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie).

6. Zwiększenie świadomości na temat innych języków;

7. Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie ICT, przy użyciu różnych narzędzi cyfrowych do współpracy;

8. Rozwijanie umiejętności współpracy, umiejętności interpersonalnych, kreatywności i krytycznego myślenia;

9. Poprawa umiejętności pracy w zespole, współpracy i zdolności przywódczych;

10. Wspieranie zdrowego i sportowego stylu życia poprzez stosowanie tradycyjnych gier;

11. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa i komunikacji podczas szkolnych zabaw.

 

 

Opracowanie : mgr Halina Głogowska - Urbańczyk