Be Aware of Cyber Bullying and Abuse

Uważaj na cybernękanie i znęcanie się

   To kolejny międzynarodowy projekt realizowany tym razem w klasie  6b. Na lekcjach informatyki uczniowie będą współpracować z rówieśnikami z krajów europejskich: Francji, Hiszpanii, Litwy, Turcji, Słowenii, Rumunii, Macedonii, Włoch i Portugalii. Naszym pierwszym zadaniem jest stworzenie logo przeciw cyberprzemocy.

Cele projektu:

Cybernękanie to problem globalny; to wykorzystanie platform technologicznych do nękania lub grożenia, zawstydzania lub atakowania innej osoby. Technologia ma dwukierunkowy wpływ na dzieci, młodzież i całą społeczność, zarówno pozytywny jak i negatywny. Chociaż na ogół wszystkie osoby są dotknięte tymi pozytywnymi i negatywnymi skutkami, dzieci i młodzież są najbardziej wrażliwe.

Powszechne korzystanie z Internetu, smartfonów i mediów społecznościowych sprawia, że ​​uczniowie stają w obliczu cyberprzemocy, czasem jako ofiary, a czasem jako prześladowcy.

Zachowania związane z cyberprzemocą obejmują zarówno obrażanie, grożenie jak i nękanie. Dzieci i młodzież za pośrednictwem zainfekowanych linków, stron z grami lub transmisji na żywo ulegają złym wpływom, czasem prowadzącym nawet do samobójstwa. Badania pokazują, że celem cyberbullies jest często wrażliwa młoda osoba, z niską pewnością siebie i bez kontroli rodzicielskiej. Według badań jeden na czterech nastolatków jest ofiarą cyberprzemocy. Z tego powodu projekt ten został przygotowany w celu podniesienia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat tego ważnego i globalnego problemu oraz wypracowania ich umiejętności radzenia sobie z tym problemem.

     Sposobów na radzenie sobie z agresją w sieci jest wiele. Oto niektóre pomysły naszych uczniów jak możemy zareagować na cyberprzemoc i jakie emocje nam wtedy towarzyszą. (październik 2019)