KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINCE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINCE

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 10 maja 2013 roku każda szkoła powinna działać zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły lub placówki powinna być znana uczniom i rodzicom oraz przez nich akceptowana.

 WYMAGANIA DODATKOWE

Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami. Istotne jest, aby podstawowe elementy koncepcji były podzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz zgodne z potrzebami środowiska. Z tego powodu ważną rolę odgrywa dyskusja i uzgadnianie koncepcji wspólnej pracy. Badania jednoznacznie wskazują, że czynnikiem decydującym o efektywności szkoły jest rozumienie i akceptowanie wizji szkoły i jej celów przez szkolną społeczność, gdyż to pozwala tak pracować, aby stosowana praktyka była spójna oraz wspierana przez szkolną politykę i organizacyjne uzgodnienia. Wymaganie dotyczące koncepcji pracy szkoły podkreśla znaczenie działania opierającego się na przemyślanej strategii i współpracy w grupie refleksyjnych profesjonalistów, a zachęca do zrywania z tradycją działania.

 W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do refleksji, a w razie potrzeby, do modyfikacji koncepcji pracy naszej szkoły. Wszelkie uwagi i propozycje można zgłaszać drogą mailową: szkolabrzezinka@interia.pl


Pliki do pobrania:

KONCEPCJA PRACY SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRZEZINCE.pdf (Rozmiar: 141802 bajtów)