Kalendarz roku szkolnego 2018 - 2019

Kalendarz roku szkolnego 2018 - 2019

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem
roku szkolnego 2018- 2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
3 września 2018 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2018 r. (niedziela)  – 31 grudnia (poniedziałek) 2018 r.

Ferie zimowe: 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/ 2019

02 listopada 2018 r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15,16,17 kwietnia 2019 r.  - egzaminy po klasie VIII

   02 maja 2019 r. (czwartek) do odpracowania 25 maja 2019 r. (sobota)

  14 czerwca  2019 r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych- klasyfikacja.

 

W dniach dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych (nieodpracowanych) szkoła zapewnia opiekę dzieciom w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych.