Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

Konkurs na plakat promujący czytelnictwo

Konkurs na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo.

Temat konkursu:

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

Organizator:

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci Oświęcimia w Brzezince

Cele konkursu:

- rozbudzenie zainteresowania biblioteką,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

Zasady uczestnictwa i forma prac:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII.

Uczestnicy samodzielnie przygotowują prace plastyczne w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.

Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące bibliotekę i/lub czytelnictwo.

Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Prace należy opatrzyć metryczką na odwrocie pracy, która powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.

Prac nie należy zwijać w rulon.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.Terminy i Jury:

Czas trwania konkursu: 5 listopada 2018 – 30 listopada 2018.

Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu i nagrodach, uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora.

Prace uczniów ocenia komisja szkolna powołana przez nauczyciela bibliotekarza.

Nagrody:

-nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV- VIII

-laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

- wszystkim uczestnikom konkursu zostaną przyznane pozytywne uwagi z zachowania,

- najlepsze prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promocyjnych.

Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na plakat promujący czytelnictwo zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Organizator: mgr Agata Wróbel