Podziękowania

Podziękowania

 To co możesz uczynić

jest tylko kroplą

w ogromie oceanu,

ale właśnie jest tym,

co nadaje znaczenie twojemu życiu.

Albert Schweitzer 

 

W  imieniu wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu składam serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za okazaną hojność podczas przygotowania świątecznej paczki. 

Dziękuję paniom Teresie Wojnar i Barbarze Tolarczyk za  pomoc w pakowaniu ofiarowanych artykułów. 

Katarzyna Krzoska - organizator na terenie szkoły