Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2018-2019

opis niedostepny

SZANOWNI PAŃSTWO

 Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim odbywa się od 26 lutego do 28 marca 2018r.  

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.

 UWAGA! Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym na wniosek rodziców złożony w sekretariacie danej szkoły (wnioski dostępne są w szkołach).

Pliki do pobrania:

Karta_zapisu_dziecka_do_SP_w_Brzezince.docx (Rozmiar: 27269 bajtów)