XXI edycja Międzynarodowego Konkursu

Nasi uczniowie po raz kolejni zostali laureatami Międzynarodowego Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS z j. angielskiego.
Konkurs w szkole przeprowadziła mgr Halina Głogowska-Urbańczyk.

Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS to :
- zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;
- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim;
- wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

Laureatem z największą liczbą punktów i zdobywcą I miejsca został Stanisław Tworus z klasy 4.
II miejsce przypadło Maksymilianowi Kristkowi również z klasy 4,
a IV nagrodę otrzymała Milena Rams z klasy 4.
Natomiast na V miejscu uplasowały się Julia Iwanicka i Aleksandra Matla z klasy 6.
Jak widać klasa 4 nie ma sobie równych w rywalizacji językowej -)

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Już w lutym można się zaprezentować w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego.

                                 Opracowanie : mgr Halina Głogowska-Urbańczyk