UWAGA RODZICE SZEŚCIOLATKÓW

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezince informuje, że zebranie w sprawach organizacyjnych dotyczące grupy "O" w w/w szkole odbędzie się dnia 25.08.2011 r.
(w czwartek) o godzinie 16.30
w budynku szkoły - parter - sala nr 4.