BIBLIOTEKA SZKOLNA

UCZNIOWIE klas I - VI proszeni są o zwrot książek do biblioteki szkolnej w najbliższym tygodniu tj. do 22 czerwca 2012 r. Jednocześnie informujemy, że w czasie wakacji można korzystać z Filii GBP w Brzezince ul. Czernichowska 4. 

n-l biblitekarz: mgr Beata Herman