Informacja o dniach wolnych

Dzień 1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych. Również decyzją RP 2 listopada (piątek) w naszej szkole będzie wolny. Odrabiamy go w sobotę 10 listopada.

admin