Aktualizacja podziału godzin na szkolnej www

Informujemy, że od 4 listopada 2013 roku obowiązuje podział godziny ustalony na początku roku szkolnego 2013 /2014, tj. od 16.09. 2013 r. (nie obowiązuje tymczasowa zmiana, która była aktualna w październiku)