„Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.

    Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną, która odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe  wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działanie dzieci pod kierunkami nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działanie we wszystkich dziedzinach efektywności, a szczególnie:

-językowej
-matematyczno-przyrodniczej
-artystycznej i ruchowej
-społecznej (intrapersonalnej i interpersonalnej).


   Jako pierwsza w naszej szkole do realizacji projektu przystąpiła klasa II, a pracę z dziećmi podczas zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych prowadzi mgr Alicja Rembiesa. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, a uatrakcyjnia je bogaty zestaw środków dydaktycznych, który otrzymała nasza szkoła. Dofinansowanie (wartości 8 tys.zł) możliwe było dzięki dużemu zaangażowaniu Dyrektora szkoły.

            Zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2009 r., a wraz z początkiem nowego roku przystąpią do niego uczniowie kolejnych klas I etapu edukacyjnego.

                                                                               Opracowała: mgr Alicja Rembiesa