Insta.Ling - narzędzie do nauki języka angielskiego

Insta. Ling jest programem m. in. do nauki języków obcych. Nasza szkoła w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 przystąpiła do tego programu. Już od dziś uczniowie klas 1 - 6 mogą zacząć uczyć się języka angielskiego w nowoczesny i atrakcyjny sposób. 

Nauczyciele języka angielskiego (p. Halina Głogowska-Urbańczyk i p. Marzena Kubas) przydzielają słówka do realizowanego w szkole tematu, a uczniowie razem z Insta. Ling mają możliwość utrwalać je w domu. Dzięki temu programowi nauczyciele i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i o jego postępach w nauce, a powtórki słówek są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Uczestnictwo w programie dla szkół jest bezpłatne i daje dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Zachęcamy do korzystania z tego atrakcyjnego narzędzia nauki.

oprac. mgr Halina Głogowska - Urbańczyk