Podział godzin dla klas I - VI od 28 września 2015 roku