Informacja o dzienniku elektronicznym dla uczniów klas IV - VI

Informujemy, że dnia 25 IX 2015 r. uczniowie otrzymali loginy i hasła dla RODZICÓW uczniów klas IV - VI do bezpłatnego korzystania z e-dziennika.  Wskazane jest, aby każdy rodzic zmienił hasło w ustawieniach według własnego uznania. W razie jakichkolwiek problemów z korzystaniem z e-dziennika proszę o kontakt mailowy: herman@sp.brzezinka.pl

Admin

Admin