2 listopada 2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

   Przypominamy, że dzień 2 listopada 2018 r. jestem dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu opiekę nad uczniami sprawuje świetlica szkolna. 

Admin