W dniach 8 -15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem: Biblioteka inspiruje

Tydzień Bibliotek – XIII edycja: Biblioteka inspiruje

W dniach 8 -15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi „Biblioteka inspiruje”.

Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje.

Korzystajmy więc z bibliotek!

Admin