Organizacja roku szkolnego 2016 - 2017 wraz z harmonogramem spotkań z rodzicami.