Bezpieczna i przyjazna szkoła - program rządowy na lata 2014-2016 jeszcze do 31 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że 31 grudnia 2016 r. kończy się realizacja Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Do 31 grudnia 2016 r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez  uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli ze wsparcia i pomocy w ramach zadania publicznego, pn. Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W ramach tego zadania można korzystać z oferty:

1)    dwóch infolinii, tj.: telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 111 116 oraz
z infolinii dla dorosłych 800 100 100;

2)     pomocy online poprzez strony: www.800100100.pl/napisz; www.116111.pl/napisz lub prze e-maila: pomoc@800100100.pl

3)    serwisów merytorycznych: www.116111.pl oraz www.80100100.pl.

 Do 31 grudnia 2016 r. realizowane będzie drugie zadanie publiczne, pt. Bezpieczna i przyjazna szkoła - ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą. Na stronie www.edukacja.fdds.pl można pobrać bezpłatnie materiały edukacyjne, m.in.  scenariusze adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III oraz klas IV-VI, które mogą stanowić pomoc dla nauczycieli w realizowaniu zajęć ukierunkowanych na  rozwijanie umiejętności uczniów w sytuacji różnych zagrożeń, w tym agresją lub  przemocą rówieśniczą. Dla nauczycieli i specjalistów dostępne są bezpłatne kursy e-learningowe i prezentacje multimedialne do pracy indywidualnej i grupowej. Ich tematyka dotyczy szeroko rozumianej profilaktyki agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

Do 31 grudnia 2016 r. w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizuje 8 regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”.

Na konferencji uczestnicy otrzymają bogaty pakiet materiałów konferencyjnych.  Informacje o tym wydarzeniu upowszechniane będą na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl

lub na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/7080-wychowanie-i-profilaktyka-na-rzecz-bezpiecze%C5%84stwa-%E2%80%93-8-konferencji.

Ponadto,  w województwach informacje o konferencjach upowszechniane będą  przez kuratoria oświaty.

 Z poważaniem,

Dyrektor Departamentu Wychowania i  Kształcenia Integracyjnego MEN

L.p.

Województwo

Miejsce konferencji

Termin konferencji

1.   

 

podkarpackie, małopolskie

Kraków

18.10.2016 r.