Zaproszenie na Święto Patrona Szkoły

   Dnia 26.01. 2017 r. będziemy obchodzić Święto Patrona Szkoły. O godzinie 10.00 odbędą się w naszej szkole główne uroczystości.

Natomiast na godzinię 17.00 zapraszamy wszystkich Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół naszej szkoły na występy artystyczne naszych uczniów.

Podczas tej uroczystości będziemy prowadzić zbiórkę pieniędzy pod patronatem MOWP w Oświęcimiu na pokrycie kosztów leczenia chorej Lenki Biesik - córki absolwenta naszej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dyrektor szkoły: Agata Kowol wraz z Radą Pedagogiczną