W dniach od 11 do 19 lipca sekretariat będzie nieczynny

    W dniach od 11 do 19 lipca 2019 r. sekretariat będzie nieczynny. Zajęcia planowane w tym czasie dla uczniów (świetlica środowiskowa, zajęcia MDK) - będą się odbywały zgodnie z podanym harmonogramem

Admin