14 czerwca dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

Przypominamy, że dzień 14 czerwca 2019r. (piątek), zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 zatwierdzonym we wrześniu 2018 r., jest dniem  wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym dniu świetlica zapewnia zajęcia opiekuńcze od godz. 7.00 do 15.00.

 

Admin