Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w dniach od 01.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

 za p. Katarzynę Krzoskę

04.04.2019 r. (czwartek)

1.Va - na 8.45

2.Vb - na godz. 9.50

4.VIII - j.polski-p. B.Herman

05.04.2019 r. (piątek)

3.VIII - j.polski - p.B.Herman

4.VIII - j.polski - p.A.Rusinek

5.VII - historia - p.A.Rusinek

08.04.2019 r. (poniedziałek)

1.IV a - na godz. 8.45

2.VI - łącz. z kl. Va - p.Ł.Wabik

3.VIII - j.polski - p.B.Herman

4. IVb - przyroda zam.l.5 - p.K.Garbuz

5. IVb - zwolnić

09.04.2019 r. (wtorek)

 1.VI - na godz. 8.45

2.V b - kółko matem. zam. l.6-p.B.Stańczyk

3.VIII - j.ang.-p.M.Kubas

4.VII - j.polski-p.B.Herman

6.Va - zwolnić, V b - k. mat. (odrobione na l.2) zwolnić

10.04.2019 r. (środa)

1.Va-na godz. 8.45

11.04.2019 r. (czwartek)

1.Va - na 8.45

2.Vb - na godz. 9.50

4.VIII - j.polski-p.B.Herman

12.04.2019 r. (piątek)

3.VIII - j.polski-p.B.Herman

4.VIII - j.polski-p.A.Rusinek

5.VII - historia-p.A.Rusinek

za p. Łukasza Wabika

04.04.2019 r. (czwartek)

1.VI-na godz. 8.45

2.VI-j.polski-p.B.Herman

3.Va-Łącz. a,b-matem.-p.B.Stańczyk

4.VII-zaj.opiek.-p.K.Skubis

5.VIII-łącz.gr,A,B-p.M.Kubas

6.VIII-łącz.gr. A,B-p.M.Kubas

za p. Martę Woźniak

04.04.2019 r. (czwartek)

4.IVb-matem.-p.B.Lisik

5.IVa-matem.-p.B.Lisik

06.04.2019 r. (piątek)

1.IVa-na godz. 8.45

2.IVb-łącz.a,b, matem.-p.B.Stańczyk