Szanowni Rodzice!

 Szanowni Rodzice!

     Informujemy, że nastąpiła konieczność zmiany dotychczasowego dziennika elektronicznego na inny. Staramy się, aby jak najszybciej wdrożyć do użytku nowy dziennik. W związku z tym będą potrzebne dane, o które prosimy Państwa za pośrednictwem uczniów. Prosimy o przekazanie ich jak najszybciej (od 19.03). Od tego będzie zależało uruchomienie edziennika.

Admin

W razie ewentualnych pytań w sprawie edziennika prosimy o kontakt pod adresem: admin@sp.brzezinka.pl