NASI UCZNIOWIE TRZECI W POWIECIE PODCZAS IGRZYSK DZIECI SZKOLNYCH W FINALE LIGII NARCIARSKIEJ! :D