Uwaga! Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Babic na ulicy Spacerowej, Chabrowej, Greglów i Łanowej

 

 

 

 

Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Babic na ulicy Spacerowej, Chabrowej, Greglów i Łanowej proszeni są o przybycie na zebranie Rady Rodziców dnia 4 lutego 2019 r. (w poniedziałek) o godz. 16.30 w związku z procedurą zmiany obwodu szkoły z dotychczasowego obwodu Babic na obwód w Brzezince.

Dyr. szkoły:  Agata Kowol