Uwaga! Spotkanie rodziców uczniów wyjeżdżających na białą szkołę

 


Szczegóły realizacji projektu „jeżdżę z głową"

 Informujemy, że dnia 19.02.2019 r. odbędzie się spotkanie zainteresowanych rodziców uczestnictwa swojego dziecka w projekcie w sprawie omówienia szczegółów dotyczących realizacji projektu „Jeżdżę z głową" edycja 2019

1)      o godz.17.00 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu, ( Szkoły: SP Grojec, SP Poręba Wielka, SP Włosienica, SP Zaborze);

2)      o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej  w Babicach (Szkoły: SP Babice, SP Brzezinka, SP Rajsko, ZSP Harmęże)

Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, przygotowują gotowe listy wg załącznika, w której zamieszczają imię i nazwisko dziecka z adresem zamieszkania, klasą oraz   w uwagach wpisują informację, dotyczącą wypisywania faktur za wpłaty przez rodziców.

Wpłata uiszczana jest w kwocie 350,00 zł zgodnie z listą placówki przez rodziców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa dziecka w projekcie wraz z załącznikami.

 Kwota 350,00 zł obejmuje:

1)            320,00 zł nocleg + wyżywienie

2)           20,00 zł dopłata za obiad w piątek 08.03.2019r.,

3)           10,00 zł opieka pielęgniarki podczas pobytu na „białej szkole"

 Rodzice wpłacają  wg list przygotowanych przez Dyrektora danej szkoły bezpośrednio przedstawicielowi Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Grojcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Babicach.

Rada Rodziców przelewem  przekazuje zebraną kwotę na konto Ośrodka Wczasowego „PASTERNIK" w Małym Cichym.

 Pilne wpłaty 100,00 zł również przez rodzica dziecka uczestniczącego w projekcie  do dnia 25. 02.2019r. wg zasad:

Uwaga:

Uczestnicy zobowiązani są o dokonanie w terminie do 25.02.2019 r. wpłaty w wysokości 100 zł na konto Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - ABS Andrychów
Nr konta  62 8110 1023 2003 0310 7842 0001
, tytuł wpłaty: „Program Jeżdżę z głową – 2019 – imię i nazwisko uczestnika projektu

 

Zwracam się z prośbą, aby  na spotkaniach był jeden przedstawiciel  z Rady Rodziców z każdej szkoły, który zajmować się będzie zbieraniem wg sporządzonych przez Państwa list, kwoty 350,00 zł od rodzica każdego uczestnika projektu "Jeżdżę z głową".

Czyli na spotkaniu 19.02.2019r. godz. 17.00 w SP Grojec przedstawiciele Rady Rodziców następujących szkół: SP Grojec, SP Poręba Wielka, SP Włosienica i SP Zaborze.

          na spotkaniu 19.02.2019r. godz. 19.00 w SP Babice przedstawiciele Rady Rodziców następujących szkół: SP Rajsko, SP Babice, SP Brzezinka, ZSP Harmęże.

Rada Rodziców z każdej szkoły po zebraniu kwot 350,00 zł od każdego uczestnika z danej szkoły, wpłaca całość  zgodnie z listą na konto Ośrodka Wczasowego PASTERNIK Małe Ciche- numer konta poda Pan Mariusz Gądor Multi-Sports.

 

Violetta Korczyk

Zastępca Dyrektora

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Gminy Oświęcim

Tel. 33 842 95 64
email:
v.korczyk@cuw.gminaoswiecim.pl

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Gminy Oświęcim
Rajsko ul. Edukacyjna 9
32-600 Oświęcim
Tel. 33 842 95 60

 Informacje o projekcie na gminnej stronie internetowej