Wykaz podręczników dla klasy pierwszej w roku szkolnym 2010/2011

1. Edukacja wczesnoszkolna i zajęcia komputerowe: Pakiet "Wesoła szkoła i przyjaciele", wyd. WSiP.
2. Język angielski: BUGSWORLD 1, Wyd. Macmillian, książka ucznia, zeszyt ćwiczeń: wersja A z elementami pisania (wybrana przez rodziców na zebraniu klasowym).
3. Religia: "W domu i rodzinie Jezusa", podręcznik i ćwiczenia.