Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - VIII odbędą się dnia 6 marca 2019 r. w środę.


   Wychowawcy klas i nauczyciele zapraszają na konsultacje,

które odbędą się dnia 6 marca 2019 r. (w środę).

Dla klasy I B - od 16.00 - 16. 30,

dla klas I A - VIII - od 16.30 - 17.00.

Informujemy, że na dzisiejszych konsultacjach nie będą obecni następujący nauczyciele: p. mgr B. Lisik, p. mgr E. Czerwienka, p. mgr B. Kuźniar-Cudzich, p. mgr K. Krzoska

Admin