PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ - REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja dzieci klas I-III,
które będą uczestniczyć
w projekcie po raz pierwszy


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 

Zapraszamy rodziców dzieci ze szkół SP RAJSKO, SP BRZEZINKA, SP HARMĘŻE oraz SP BABICE na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału dzieci z klas I-III

w nauce pływania w ramach projektu

UMIEM PŁYWAĆ

Spotkanie odbędzie się w dniu 6.03.2019 r. (środa) w SP RAJSKO
o godzinie 18.30 i dotyczy osób, które złożyły deklarację uczestnictwa.