DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezince po uzgodnieniach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów

 w roku szk. 2011/2012:

31 października  2011 r. (poniedziałek)

3 kwietnia 2012 r. (wtorek, sprawdzian dla klasy VI)

2 maja 2012 r. (środa)

1 czerwca 2012 r. (piątek)

8 czerwca 2012 r. (piątek)

dzień Marszu Żywych w 2012 roku na terenie obozu Auschwitz - Birkenau (termin zostanie podany)

UWAGA:  Po wcześniejszym odrobieniu 4 maja 2012 roku będzie również dniem wolnym.