Informacja Wydziału Edukacji, Zdrowa i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nt. rekrutacji do szkół średnich

opis niedostepny

Informujemy ósmoklasistów, że od 25 kwietnia 2019 r. uruchomiona będzie platforma do elektronicznej rekrutacji do szkół średnich czynna do 10 czerwca 2019 r.

Adres platformy, na której należy się zalogować i zaznaczyć swoje preferencje to:

https://malopolska.edu.com.pl

opis niedostepny

Uczniowie klas ósmych mogą skorzystać z próbnego logowania (dla przećwiczenia i sprawdzenia systemu) pod adresem:

http://trening35.edu.com.pl

opis niedostepny     Po prawidłowym zalogowaniu się i zaznaczeniu wszystkich właściwych opcji należy dokonać wydruku i dostarczyć go do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10.06.2019 r. do godz. 15.00. Natomiast świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a także zaświadczenie o zdanym egzaminie ósmoklasisty należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00.
opis niedostepny

Dnia 10 lipca 2019 roku ogłoszone będą wyniki rekrutacji w szkołach średnich.

W sytuacji niezakwalifikowania się ucznia do szkoły pierwszego wyboru uczeń wraz z rodzicem / opiekunem prawnym sam odbiera dokumenty i dostarcza do właściwej placówki.

opis niedostepny W razie jakichkolwiek wątpliwości nt. możliwości rekrutacji można dzwonić na nr telefonu: Centrum Obsługi Klienta: 71 757 29 29

Pliki do pobrania:

Sposob_logowania_sie_do_syst_rekrutacji_do_szkoly_sredniej.pptx (Rozmiar: 4505782 bajtów)